Genom offentlig auktion,

som förrättas på Hästnäs tisdagen den 20 innevarande mars kl. 12 på dagen, låta delegarne i sterbhuset efter fru Maria Herlitz, född Wedin, till den högstbjudande försälja sterbhusets fasta egendom 41 192 mantal st. Hästnäs i Visby Norra landsförsamling och 5 268 mantal Björkome i Veskinde socken.
Egendomen, som har tillräckliga åbyggnader och god skogstillgång, omfattar omkring 65 tld. åker, 10 tld. äng och 200 tkd. skog pch utmark.
Köpevilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Visby den 6 mars 1883.
STERBHUSET.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 mars 1883
N:r 21.