Födde och Döde i Visby.

Födde i Visby:
Skräddaren A. V. Göranssons son, mek- arb. A. J. Anderssons son, arb. S. P. Östergrens son och smeden N. P. Hesselgrens son.

Döde:
Gossen Frans Oskar Vilhelm Andersson, 2 dagar, gossen Erik Petter Siggelin, 7 år, 5 mån., 1 dag.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.