Auktion.

Jordegaren Johansson i Österbyn (Isbergs) låter medelst offentlig, frivillig auktion derstädes, torsdagen den 20 mars från kl. 10 förmiddagen, till den högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo och hvaraf att nämna: Silfver-, Koppar-, Malm-, Tenn-, Jern- och Bläcksaker af hvarjehanda slag, en Mansbyrå af alm, med skåp, en Skänk, Kommod, Bord och Stolar, 3:ne Kistor, en Väfstol med tillbehör, åtskilliga Snickare- och Timmermansverktyg, en större Blockstens-kettingar, diverse mindre Kettingar, Hackor, Skyfflar och Spadar, Vagnar, Billharfvar, Jernpinnharfvar, Mullfösa, Kornvält, Sladd, Foderhäckar, Tjugor, Räfsor och Grepar, en Spillningshög samt diverse Träkärl; ett par starka, felfria Arbetshästar, den ena 12, den andra 8 år, äfvensom ett Kokreatur! af April. Dessutom säljas några häckar Höst- och Vårsädeshalm.
Köpare, som äro kände och kunna godkännas, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andra skola ställa godtaglig borgen, om de vilja tillgodonjuta anståndstiden.
OBS.; Kreaturen, som äro särdeles välhållna, utbjudas och försäljas klockan ett eftermiddagen och omedelbart derefter säljes Halmfodret.
Visby den 5 mars 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.