Offentlig auktion.

Styrman Olof Carlsson låter, för utredning i boet efter sin aflidna hustru, genom offentlig auktion som lördagen den 31 mars från kl. 10 f. m. kommer att förrättas å Stadens Auktionskammare, till den högstbjudande försälja: något Guld och Silfver, såsom Ringar och Öronhängen samt Mat- och Theskedar, Kaffekanna och Gräddsnäcka m. m. af Nysilfver, ett Fickur med silfverboett, några Tonlettpjeser, Koppar-, Jern- och Blecksaker af hvarjehanda slag, åtskilliga Möbler, deribland Byrå, Soffa, Stolar, Spel- och Matbord, Kommod, Säng, Toalettspegel, Syskrin, Koffertar, diverse Glas och Porslin, Sängkläder, Täcken och kulörta Borddukar, Servietter och Handdukar samt Fönstergardiner; Fruntimmersfångkläder och Underkläder af god beskaffenhet, något Skodon, 10 alnar Filtmattor, Tågmattor och andra simplare Mattor, en Väfstol med tillbehör, åtskilliga Träkärl, deribland Kött- och Fiskkärl samt Baljor och Spann m. m. diverse Lerkärl, Blomkrukor med växter, Korgar och Kålfat, jemte mera annat; erhållande kände, redbare inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 5 mars 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.