Rättegångs- och Polissaker.

Foster lagdt å lön. Med härför tilltalade och häktade ogifta Anna Lovisa Sofia Kellman hölls i går ransakning inför norra häradsrätten. Hon erkände att hon natten till den 22 sistl. dec. i enslighet födt ett gossebarn, men att det skulle saknadt lif, och att hon på lördagen derefter nedgräft fostret vid kanalen från Martebomyr. Någon tid derefter hade ryktesvis omtalats i socknen, att hon varit hafvande, hvarför hennes husbonde derom frågat henne, men hon då förnekat detta.
I det utlåtande som d:r Goës afgifvit öfver besigtningen å det uppgräfda fostret, yttras, att detta varit fullgånget och vid födseln gjort försök att andas.
Efter öfverläggning dömdes Kellman att för fosters läggande å lön undergå 8 månaders straffarbete.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 mars 1883
N:r 22.