Att min ömt älskade son Kapten-Löjtnanten G. A. Frick född i Carlskrona den 2:a oktober 1839, derstädes stilla afled den 15 mars 1883, djupt sörjd och saknad af mig, syskon, anförvandter och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Emma Frick, född Améen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.