En k. proposition

om postångfartyget Sofias upplåtande till prof. frih. Nordenskiöld för en vetenskaplig expedition till Grönland öfverlemnades i lördags till riksdagen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.