Visby mekaniska verkstad

har af firman Graham Brothers öfverlåtits till ett bolag, som benämner sig "Visby mekaniska verkstads aktiebolag". Priset är 225,000 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.