Ångfartygsbefälhafvare-examen

aflades i dag vid härvarande navigationsskola af Jakob Ludvigsson, Pehr Adolf Herman Gardsten, Johan David Gabriel Stenberg och Jacob Theofor Herman Söderfahl; de två förstnämde med betyget med beröm godkända kunskaper och de två sistnämde med betyget godkända kunskaper.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.