Stöld.

Enkan Hedströms boende utanför Österport, har hos polisen anmält att hon i lördags afton blifvit bestulen på 160 kr., hvilka bestodo af tiokronsedlar. En ung pojke, som fått tillfälligt nattlogis hos enkan och som sedermera afvikit, misstänkes för stölden. Han tros hafva begifvit sig åt landet.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.