Gotlands jernvägs
trafikinkomst under februari månad:

  1882 1883
Passagerare m. m. 1,772:45. 1,597:90
Gods m. m. 1,190:50. 1,408:68
Summa 2,962:95. 3,006:58.
Från årets början 6,097:49. 5,980:86.

 Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.