Från sjön.

Danska briggen Persante och skonertskeppet Maria Charlotta hafva den 14 d:s af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Eol blifvit befriade ur Bergqvara, hvarefter ångfartyget afgick derifrån och inträffade i Slire i torsdags afton.
- Den 22 november 1881 strandade å Malö ref i närheten af Kristianopel i Kiel hemmahörande ångare vid namn Vilhelm. Ångaren, som fick hela botten totalt söderslagen, kunde följaktigen icke tätas, man den upptogs likväl af bergnings- och dyeribolaget Neptun, och fördes, i det skick den befans, på pontoner till Oskarshamn, der docka. Nu har fartyget, som medelst insättande af nya spant, ny köl och ny plåtbeklädnad m. m. fullkomligt iståndsatts, blifvit af bolaget Neptun såldt till rederi i Köpenhamn för 58,000 kr. Fartyget, som hädanefter skall komma att bära namnet Iris, lär vara afsedt att användas för spanmålstransport mellan Köpenhamn och Libau samt Stockholm. Det mäter 131,64 registertons, lastar omkring 5,000 ctr och har blifvit klassifiseradt med 4 i Germanisches Lloyd.
- Enligt till Uddevalla ingången underrättelse har briggen Avon på resa mellan England och Frankrike i början af månaden gått till botten med man och allt. Bland besättningen voro fyra unge män från Uddevalla och trakten deromkring.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 mars 1883
N:r 23.