Födde, döde och vigde i Visby.

Födde:
Arbetaren C. O. Norbergs son, skom.-enkan Kathartna Ågrens dotter, mjölnaren N. Perssons son.

Döde:
Sjökapten Hustaf Edvard Vestring 53 år, 10 mån., 2 dag., fröken Olivia Susanna Math. Kuylenstjerna 18 år, 5 mån., 9 dag., arb.-hustrun Dorothea Elisb. Vickberg 64 år, 13 mån., 17 dag., enkefru Dorothea Hedenberg från Öja f. s. 72 år, smeddottern Albertina Pettersson Verme 21 år, 10 mån., 9 dag., flickan Aug. Bernhardina Pettersson 10 mån., 25 dagar.

Vigde:
Sjöman And. Petter Lindbom och Maria Kristina Theodorlinda Blom.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.