Uppbördsstämma.

För uppbärande af tomthyror och arrenden till Visby stad för år 1882 kommer uppbördsstämma att förrättas å rådhuset lördagen den 31 innevarande Mars: kl. 10 f. m.-2 e. m. för tomter inom staden och kl. 4-7 e. m. för tomter och andra lägenheter utom staden samt för upplagsplatser vid hamnen.
Debetsedlar utdelas på samma ställe onsdagen den 28 dennes kl. 5-6 e. m.
Visby den 9 mars 1883.
DRÄTSELKAMMAREN.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.