Genom offentlig,

frivillig auktion, som måndagen den 2 april från kl. 10 f. m. kommer att förrättas i Sjökapten Lindahls Enkefrus hus, Späcksgränd No. 9, här i staden, låter Hustru Hallgren, i anseende till ämnad afresa till Amerika, till den högstbjudande försälja: Möbler, såsom Byrå, Skänk, Spel- och andra Bord, Stolar, Sängar, Spegel, Tobaksskrin, m. m.; Glas och Porslin samt åtskilliga andra Husgerådssaker, som icke så noga kunna uppräknas; erhållande godkände inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 21 mars 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.