Egendomsförsäljning.

Egendomen Rosendal 1 3/8 mtl med tillhörande Storvede 1 27/64 mrl, Tingstomt 3/16 mtl och Hagvards 1/8 mtl i Follingbo försåldes i tisdags å utmätningsauktion för 70,000 kronor till landtbrukaren J. O. Ålander från fastlandet. Saluvärdet var 89,710 kronor.
Stadsfastigheten n:r 19 i S:t Hansrotens 4:e qv. har af med.-rådet D. M. Portin blifvit öfverlåten till hr A. B. Simander i byte mot en landtegendom i närheten af Stockholm.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.