Breflåda.

Notisen om "Djurplågeri" och deri förekommande uppgiften, att ett hästkreatur blifvit på vägen från Buttle till Ljugarn illa behandladt, kan ej i dess nuvarande obestyrkta skick införas. Rätteligen bör saken anmälas hos kronobetjeningen för lag beifran.
- "Brefvet till broder Håkan" på gotländska innehåller intet nytt, hvarför vi gömma på det så länge. Skrif hellre svenska, så förstås det bättre af våra flesta läsare.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 mars 1883
N:r 24.