Från sjön.

Ett den 17 d:s ingånget telegram från Reval meddelar, att ångfartyget Express under sydostlig vind drifvit från sin instängda plats i isen och det samma kan från Dagö ej åt något håll upptäckas. Från Dagö har sedermera, enligt Nya Dagligt Allehanda, rapporterats, att öppet vatten der är rådande, och de ångfartyg, som den 17 d:s afgingo från Slite, hafva passerat norr om Dagö och ligga i sigte af Packerort, strax norr om Baltschport. Af dessa underrättelser kan man sluta, att Express kommit ifrån sitt farliga läge och antagligen ligger fast i isen midt emellan Dagö och Utön vid Åländska skären.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 mars 1883
N:r 25.