Tobakshandeln
nr 11, Adelsgatan.Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.