Karl Prien.
S:t HansgatanGotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.