Auktion av Malmqvists konkursmassa.

I öfverensstämmelse med Sysslo männens i Källarmästaren P. Malmqvists konkursmassa hos Auktionskammaren gjorda begäran att medelst affentlig auktion få för nämde massas räkning försålda diverse Lösöreeffekter och Lagerartiklar m. m., kommer en sådan auktion att förrättas å härvarande Stadshotell torsdagen den 12 april från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas:
Soffor, Sängar, Kommoder, Speglar, Divans-, Spel- och Matbord, flera slags Stolar, deribland stoppade och klädda samt s. k. Wiener-stolar, Kannor, Skedar och Gafflar af Nysilfver, Koppar-, Messing-, Jern- och Blecksaker af alla slag, en sorterad mängd Glas och Porslin, Sängkläder och Linne, Fönstergardiner och Mattor, Laggkärl och andra Träsaker, jemte en hop annat husgeråd, som icke så noga kan uppräknas.
Klockan 3 eftermiddagen utbjudes och försäljes i mindre utrop massans Vinlager, bestående af Champagne- och flera slags Rödat Vin jemte många utmärkta sorters Rhenskt Vin samt Scherry- och Portvin.
Två månaders betalningsanstånd lemnas åt godkände inropare.
Visby den 28 mars 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.