Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas vid Gåsemora på Fårö tisdagen den 3 instundane april från klockan tio förmiddagen, försäljes för vederbörandes räkning i mindre utrop omkring 3,500 kubikfot Hafre liggande magasinerad vid Skär på Fårö.
Betalningen erlägges kontant, och märmare upplysningar meddelas vid auktionstillfället.
Fårösund den 29 mars 1883.
B. I. LAGERHEIM.Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.