Understöd.

Reg:n har anslagit 400 kr. såsom understöd för innevarande år åt mindre bemedlade lärjungar vid Gotlands folkhögskola.Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.