Till ordförande

i Burs sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse är utsedd hemmansegaren Nils Grönström, Sigdes.Gotlands Tidning
Lördagen den 31 mars 1883
N:r 26.