Tryckfrihetsmålet.

Samtliga personer hafva mottagit det förtroendeuppdrag de erhållit som medlemmar i den jury, hvilken skall uttala sitt skyldig eller ej öfver vår utgifvare. Juryn sammanträder onsdagen den 11 dennes kl. 11 f. m.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 april 1883
N:r 27.