Stadsläkarebefattningen

härstädes uppehålles under ledigheten af doktor A. E. Lannerstierna, som hitkom i fredags och mottager sjukbesök i friherre Kruses (f. d. Holmbergs) hus vid Strandgatan.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 april 1883
N:r 27.