Fångantalet

vid Gotlands länscellfängelse den 1 april utgjorde:
Qvarsittande den 1 mars 17 män, 5 qv. Tillkomne under mån. 22 män, 2 qv. Afgångne under mån. 26 män, 3 qv. Qvarsittande den 1 d:s 13 män, 4 qv.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 april 1883
N:r 27.