Tidtabell
för Gotlands jernväg gällande från den 1 dec. 1882 tills vidare.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 april 1883
N:r 28.