Att min ömt älskase maka Carolina Wilhelmina Engqvist, född Norman, efter några timmars svåra plågor afled den 3 april 1883 kl. 3,15 e. m., i en ålder af 35 år, 11 mån. och 27 dagar, djupt saknad af mig, moder, syskon och en fem år gammal son, har jag den smärtsamma pligten anhöriga och vänner tillkännagifva.
Stockholm den 4 april 1883.
Aug. Engqvist.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.