Ångfartygsbolaget Gotlans ångbåtar.

Såvidt ishinder ej möter, komma bolagets ångbåtar att börja sina turer för året sålunda:
Ångfart. Visby afgår från Visby till Stockholm lördagen den 14:de; återgår derifrån hit onsdagen den 18:de april samt fortsätter resan till Kalmar påföljande dag.
Fraktgods härifrån mottages från och med torsdagen den 12 april.
Ångfart. Gotland afgår från Stockholm till Visby måndagen den 16:de samt härifrån till Stockholm onsdagen den 18:de april.
Ångfart. Thjelvar afgår från Kalmar till Visby onsdagen den 18:de april samt härifrån till Stockholm påföljande dag.
Närmare upplysningar meddelas af
AXEL PETTERSSON,
fartygens kommissionär.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.