Ångf. Klintehamn,
kapten Aug. Smitterberg,

afgår såvida hinder ej möter från Visby till Klinte lördagen den 14 april på f. m. och från Klinte till Visby och Stockholm måndagen den 16 april kl. 12 midd., hvarefter den intager sina turer för året.
Närmare underrättelse meddelas af
L. & G. Cramér, Ronehamn.
C. Smitterberg, Klintehamn.
N. Nilsson, Visby.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.