Stiftstidningar.

V. pastorn L. J. Åsberg kommer den 25 april att aflägga disputation för pastoralexamen.
Från den 1 maj tills vidare har kyrkoherden S. Stengård blifvit förordnad att vara vice pastor å Fårö.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.