Läroverket.

Doktor Oskar Klintberg är numera ende sökanden till lediga adjunktsbefattningen i latin, grekiska och svenska, sedan de öfriga icke fullföljt sina ansökningar.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.