Dödsfall.

F. skomakaren A. R. Blomqvist, som under en längre tid varit här bosatt och för ett par år sedan afflyttade till Stockholm, har nyligen derstädes aflidit.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.