Egendomsförsäljningar.

Herlitzska sterbhuset har försålt 41/192 mtl St. Hästnäs och 5/25 Björkume i Vestkinde till hr F. M. Gahne i Bäl för 20,100 kr.
Marjoren L. Lindvall har till hr Olsson försållt 7/48 St. Hästnäs, med undantag, för 9,000 kr.
En ladbyggnad med tröskverk under No. 21 söder för staden har af handl. Th. Bergkrantz blifvit försåld för 2,500 kr. till handl. J. O. Pettersson.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.