Husdjurens sjukdomar.

För fullgörande af de med anslag af landstinget bekostade resor, för lemnande af råd och upplysningar beträffande husdjurens sjukdomar, kommer t. f. länsveterinären Fr. Sjöstedt att inställa sig å följande dagar i innevarande månad, nämligen:
tisdagen den 17 kl. 12 middagen vid Skogs i Hamra;
samma dag kl. 3 eft. midd. vid Kyrkarfve i Vamlingbo;
onsdagen den 18 kl. 9 före midd. vid Botvide i Öja;
samma dag kl 2 eft. midd, vid Sallmunde i Gröttlingbo;
tisdagen den 24 kl. 1 eft. midd. vid Slite;
samma dag kl. 5 eft. midd. vid Fårösund;
samt onsdagen den 25 kl. 10 före midd. vid Angelbos i Lärbro.Gotlands Tidning
Lördagen den 14 april 1883
N:r 30.