Widdringtonska målet

lärer hafva hos högsta domstolen sålunda afgjorts, att saken återförvisats till rådhusrätten i Visby för ny rannsakning. - Denna långvariga tvist, kommer således att ännu i flera år utgöra ett experiment för våra finaste juristers funderingar och lagstudier.Gotlands Tidning
Onsdagen den 18 april 1883
N:r 31.