Dödsfall.

Konsuln och riddaren L. N. Enequist afled i dag kl. 11 f. m. 72 år gammal. Den aflidne var i sina yngre år en af våra mest verksamma affärsmän och har i många afseenden på ett verksamt och uppoffrande sätt ingripit i företag, som hafva till ändamål Gotlands höjande i intellektuel och ekonomisk riktning. - Vi återkomma till åtskilliga bemärkelsevärda omständigheter, hvarigenom E. gjort sig ett framstående namn bland gotländska affärsmännen under senaste 50 åren.Gotlands Tidning
Lördagen den 21 april 1883
N:r 32.