Auktion efter strandadt fartyg.

Genom affentlig auktion, som fredagen den 18 maj från kl. 10 f. m. kommer att förrättas vid Skeppsbron här i staden, försäljas följande i land bergade Effekter från vid inloppet till härvarande hamn förliden höst strandade Barkskeppet Ingegerd (om cirka 400 registertons drägtighet) näml.: Stormast och Fockmast af pitchpine, med tillhörande beslag, en nästan ny Vattenhållare (Tauk) om cirka 2,000 kannors rymd, 2 st. 22 fot lång Pumpar af jern med tillbehör, en Dubbel-Vinsch i godt stånd, en mängd gröfre och smäckrare Kettingar samt ett mindre parti Tåg och Taljor, omkring 50 centner Metallbultar samt ett mindre parti Koppar och Bly, cirka 400 centner gröfre och landtbrukssmide, diverse Skyfflar, ett större parti Trävirke af olika slag, en hop Ved samt en större Båt.
Inropen skola kontant betalas!
Visby den 26 april 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 april 1883
N:r 34.