Genom offentlig auktion,

som den 1:sta instundande maj från kl. 11 f. m. kommer att förrättas vid Fårösund, försäljas för vederbörandes räkning i mindre utrop omkring 250 centner mer och mindre sjöskadadt LIN, som tillhört Franska ångaren Ville de Lilles derstädes magasinerade last.
Betalningen erlägges kontant och närmare upplysningar meddelas vid auktionstillfället.
Fårösund den 26 april 1883.
B. I. Lagerheim.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 april 1883
N:r 34.