Sjökaptens- och styrmansexamen

förrättades i måndags och tisdags och betygen utdelades i onsdags.
Utexaminernde blefvo: till sjölaptener: J. Ludvigsson och P. A. H. Gardsten med vitsordet berönliga kunskaper, J. Andersson med godkända kunskaper samt M. C. Sonesson och C. J. H. Enström med försvarliga kunskaper;
till styrmän: A. Mårtensson med vitsordet med berm godkända kunskaper, A. P. Österlund, O. J. A. Stenman, C. F. Mattsson, A. N. Christiansson, H. G. Lindström, C. J. D. Engeström, J. Thore, A. P. Larsson, J. T. Svensson och P. O. Andersson med godkända kunskaper, samt J. M. V. Vestberg, J. A. Nilsson, C. J. Norman, C. G. F. Olsson och J. A. Eriksson med betyget försvarliga kunskaper.
Såsom premium tilldelades J. Ludvigsson ett dyrbart observationsur af guld, P. A. H. Gardsten en sextant samt dessutom, såväl dessa två sjökaptener som ock styrmannen A. Mårtensson, tilldelades hvardera ett exemplar af professor Rubensons handbok i nautisk meteorologi.
Examensförrättare var båtsmanschefen härstädes, kaptenen E. H. von Holten.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 april 1883
N:r 34.