Från sjön.

Briggen Svante, kapten Stenberg, anlände i går till London.
Natten till onsdagen råkade segelskeppen British Commeree och Comty of Aberdeen i kollision med hvarandra, hvarvid det förstnämda fartyget gick till botten med 25 personer; kaptenen och en man af besättningen blefvo räddade.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 april 1883
N:r 34.