Postkungörelse.

Från och med den 3 nästkommande maj kommer post att vefordras med enskild diligens emellan Visby och Klintehamn sålunda:
Från Klintehamn måndagar och torsdagar kl. 5,30 f. m.;
från Visby samma dagar kl. 4 e. m.
Inlemningstid för värdeförsändelser:
Söcknedagar till kl. 1; och orekommenderade bref till kl. 3,30 e. m.; helgdager till kl. 12,30 e. m.
Visby Postkontor den 30 april 1883.
F. O. Wallander.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 maj 1883
N:r 35.