Sällskapet D. B. V.,

som på senaste tiden haft sina sammankomster i hypoteksföreningens lokal, hvarest äfven pokulerats ur sällskapets silfverbål mot erläggande af vanlig tribut, hade i går ett gladt och trfligt samqväm; supéen intogs å nya restaurationen i kamrer Odins lokal, dit "lilla supen" m. m. medförts.
Så lär äfven gå an att göra på öfriga matställena.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 maj 1883
N:r 35.