Läroverket.

För en adjunktsbeställning i matematik, fysik och svenska språket vid läroverket har kandidat C. E. Schöldström aflagt undervisningsprof.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 maj 1883
N:r 36.