Ångf. Klintehamn,

kapten Aug. Smitterberg,
afgår från Visby till Stockholm hvarje måndag kl. 8 e. m.
afgår från Stockholm till Visby hvarje torsdag kl. 12 midd.
afgår från Rone till Slite söndagen den 6 maj på f. m.
afgår från Slite till Fårösund, Visby & Stockholm måndagen den 7 maj på morgonen.
afgår från Visby till Fårösund & Slite fredagen den 11 maj kl. 9 f. m.
afgår från Slite till Rone lördagen den 12 maj på morgonen.
afgår från Rone till Burgsvik och Klinte söndagen den 13 maj på morgonen.
afgår från Klinte till Visby & Stockholm måndagen den 14 maj kl. 12 midd.
afgår från Visby till Klinte fredagen den 18 maj kl. 9 f. m.
afgår från Klinte till Burgsvik och Rone lördagen den 19 maj på morgonen.
afgår från Rohne till Slite söndagen den 20 maj på f. m.
Närmare underrättelser meddelas af
L. & G. Cramér, Ronehamn.
C. Smitterberg, Klintehamn.
N. Nilsson, Visby.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 maj 1883
N:r 36.