Brandsyn

kommer att här i staden förrtas å följande dagar i innevarande månad:
Torsdagen den 17 i Strandrotens alla qvarter.
Fredagen den 18 i S:t Hansrotens all qvarter samt Norderrotens 1:sta och 2:dra qvarter.
Lördagen den 19 i Norderrotens 3:dje och 4:de qvarter.
Tisdagen den 22 i Klinterotens 1:sta och 2:dra qvarter.
Onsdagen den 23 i Klinterotens 4:sta qvarter.
Torsdagen den 24 i Klinterotens 3:dje qvarter och lägenheterna utom staden;
hvilket härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse meddelas.
Visby Rådhus den 7 maj 1883.
Magistraten.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 maj 1883
N:r 37.