Egendomshandel.

Husbondeenkan Carolina Pettersson från Etelhem har af skräddaren O. N. Olsson köpt fastigheten n:r 88 i Klinterotens 3:e qv. för 2,450 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 maj 1883
N:r 37.