Född och Döde i Visby.

Födde:
Mösskräddaren E. P. Johanssons son.

Döde:
Arb.-dottern Anna Sofia Pettersson 14 år, 8 mån., 14 dagar, arb. Daniel Johansson 56 år, 10 mån., 3 dagar, kakelugnsmakeri-arb. Carl Gustaf Löfstrand 62 år, 9 dagar, mamsell Anna Maria Hansén 80 år, 1 mån., 11 dagar, ynglingen Lars Axel Edvard Bachér 15 år, 5 mån., 12 dagar, f. kyrkovaktaren Johan Petter Gardell 77 år.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.