Auktion.

Prinsessan Eugenies
Skyddsförening härstädes låter genom offentlig, frivillig auktion, å Stadens Auktionskammare, onsdagen den 16 maj från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja:
Spånad:
Lin-, Hamp-, Ull- och Kalkullgarn;
Väfnad:
Bomullstyg, (randigt och rutigt), Verken till klädningar och underkjortlar, Hufvud- (eller Hals-) dukar, Näsdukar och Mattor;
Sömnad:
Blekta och oblekta Lintyg, blekta, oblekta och kulörta Skjortor (Obs. af oblekta Lintyg och Skjortor finnas 6, 7 olika storlekar), Fruntimmers- och Manskalsonger, kulörta Förkläden, hvita Köksförkläden, Lakan och Örongottsvar samt Underkjortlar och Nattröjor;
Stickning:
Mans- och Fruntimmers-Yllestrumpor.
Köpare som äro kända af auktionsförrättaren och som af honom kunna godtagas, få, om de så önska, begagna sig af 3 månaders anstånd med betalningen; andra kunna icke påräkna tillgodonjutande af betalningsanståndet.
Visby den 1 maj 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.